Resultaten en ervaringen van mensen met vliegangst

Therapieresultaten
De afgelopen vijftien jaar heeft zich het bovenstaande protocol uitgekristalliseerd. Het resultaat na de behandeling blijkt heel hoog. Ook uit onderzoek blijken succespercentages van zo´n 95 % behaald. Met gepaste trots mogen wij van onze cliënten vernemen dat zij naast een zeer hoge tevredenheid over de behandeling veelal allemaal zijn gaan vliegen. Evenzo zijn zij blijven vliegen getuige de follow-up gesprekken, de kaartjes en de e-mailtjes en de sms-jes van over de hele wereld. Begrijpelijkerwijze niet altijd met evenveel plezier, maar dan toch kan men zijn/haar angsten redelijk goed de baas en is het vliegen geen hindernis meer. Men vlucht er niet meer van weg. Enthousiasme blijkt een sterke motor in de therapie te zijn: van angst tot fascinatie!

 

Enkele voorbeelden

Om u een indruk van praktijkvoorbeelden te geven heb ik een aantal casussen kort beschreven. Het zal blijken, dat het niet alleen om een vliegangst gaat, maar dat vliegangst eigenlijk het topje van een ijsberg is. Het is heel gemakkelijk om één of andere angst of intern conflict te projecteren op een object (zoals in deze context het  vliegen)

 

Dhr. A
Man van midden vijftig. Als scholier is hij door paters in het internaat seksueel misbruikt. Dit misbruik heeft veel twijfel over zijn eigen seksuele identiteit teweeg gebracht. Hij heeft zijn eigen homoseksuele geaardheid compleet onderdrukt. Uiteindelijk is hij getrouwd en hij heeft twee kinderen gekregen. Dit geheim heeft bij de man heel veel spanning opgeleverd. Deze spanning kwam tot uitdrukking in veel lichamelijke klachten en in een vliegangst. Hij had  mij een keer op radio gehoord en ik schijn sympathiek geklonken te hebben. Met mij durfde hij het traject wel aan. Tijdens de sessies en in een pub op Heathrow bleek dat hij zich doodongelukkig voelde in zijn huwelijk. Het was een grote opluchting voor deze man (aan mij) te kunnen vertellen dat hij homo was. Het gaf hem zoveel ruimte dat de verschillende lichamelijke klachten waar hij al jarenlang last van had plotseling verdwenen. Dit gaf hem zoveel vertrouwen en sterkte dat hij uiteindelijk besloot van zijn vrouw te scheiden. Hij heeft een vriend leren kennen en hij  is momenteel gelukkig en klachtenvrij. Tevens heeft hij samen met zijn vriend verschillende succesvolle zonvakanties achter de rug. Ook zijn dochter bleek een spurt in haar leven te hebben kunnen maken toen ze vader zo zag opbloeien.

 

 

Mw. B
Vrouw, 29 jaar. Zij meldde zich aan voor vliegangsttherapie. Wij zijn gestart met het normale protocol en alles verliep aanvankelijk vlekkeloos. Zij zou voor een stage naar de Nederlandse Antillen vertrekken. Haar vader was ziek en om die reden wilde hij niet dat zij wegging. Zij heeft toch besloten om voor zichzelf te kiezen en wel weg te gaan. Toen ze terugkwam overleed een korte tijd later haar vader. In de therapie hebben we ons dus in eerste instantie op de angst voor bestraffing en verlies gericht. Dit speelde achteraf gezien slechts een ondergeschikte rol. Tijdens de feitelijke vlucht (met bestemming Madrid) werd zij in de take-off fase juist heel boos in plaats van bang. Zij uitte die woede op mij. Wij waren hier beide verbaasd over. Tijdens de vlucht en in Madrid zijn we hierover diepgaand in gesprek geraakt. In het bijzonder werd duidelijk dat yij een intensief verzet ervoer tegen het moeten opstijgen. Na de therapie hebben besloten er nog enkele gesprekken aan de behandeling toe te voegen. Toen werd duidelijk dat haar aversie voortkwam uit haar chronische afhankelijkheid van een enorm dominante moeder die alles wilde sturen. Dat heeft bij haar een enorme weerstand opgebouwd, waardoor zij niet bij machte was zich concreet te kunnen uiten naar haar moeder. Het bleek dat zij hierdoor ook problemen op haar werkplek creëerde en als het ware de relatie met "moeder" herhaalde. Toen haar dit allemaal duidelijk werd verdwenen ook hier de klachten. In plaats daarvan heeft zij veel meer plezier gekregen in haar werk. Zij verhuisde naar een nieuwe woning in een ander dorp. Zij maakte vliegreizen naar huwelijksfeesten van kennissen in Schotland, en kreeg een kindje.

Dhr. C
Man, 60 jaar. Mededirecteur van een grote winkelketen. Hij durfde na zijn pensionering niet voor vakantiereis met zijn vrouw naar het buitenland te vliegen. Daarom meldde hij zich aan voor vliegangsttherapie. Tot aan zijn pensionering heeft hij zijn angst feilloos kunnen verbergen. Hij kon zelfs zijn vliegangst verbergen voor zijn collega’s in verband met een dagje golfen op Ameland. Zijn collega’s gingen per heli naar het eiland, maar hij chauffeerde een busje met de golfattributen naar Ameland. De man durfde niks los te laten. Zo bezocht hij bijvoorbeeld regelmatig één van zijn winkels, hij sloot de deuren en controleerde het personeel. Hierdoor kon hij veel personeel op diefstal betrappen. In de therapie ging het dus vooral om het leren loslaten. Tijdens het vliegen hield hij zeer krampachtig aan de Telegraaf vast die hij bij de ingang van het vliegtuig meegenomen had. De man vliegt op dit moment regelmatig naar Portugal.

Mw. D
Vrouw,
41 jaar. Zij wilde een eigen zaak beginnen in ´s Hertogenbosch. Zij durfde de stap naar een nieuw leven niet te zetten. Zij was gescheiden van haar eerste man. Haar nieuwe man was goedbedoeld dominant en overbezorgd. Hij regelde alles en hij legde haar in de watten met als gevolg dat zij geen vertrouwen in zichzelf ontwikkelde. Zij was nog heel sterk ingebed in een symbiotische relatie met haar familie. Ik heb het echtpaar gezien tijdens het bezoek aan Teuge. Het viel mij op hoeveel invloed haar man kon hebben zowel op haarzelf als tijdens gesprekken. Zij is een mooi voorbeeld van iemand die veel heeft kunnen profiteren van de therapie: zij kon een keer zelf – zij het met therapeut – op stap gaan. Zij begon zich langzaamaan te ontwikkelen tot een initiatiefrijke vrouw, die het heft in handen nam. Haar echtgenoot durft nu meer aan haar over te laten. Zij drijft nu een leuk gourmetrestaurant in Den Bosch.


Mw. E
Vrouw, 50 jaar. Een vrouw die na de, overigens geslaagde therapie en simulatortraining, besloot niet te gaan vliegen. De reden hiervoor was dat zij anders met haar echtgenoot op vakantie zou moeten gaan. En dat wilde zij niet. Haar relatieproblematiek kwam dus duidelijk naar voren.

Zij is later samen met haar echtgenoot in partnerrelatie therapie gegaan.

 


Dhr. F
Man, 36 jaar. Journalist. Hij had jarenlang een relatie met een oudere, sterk bemoederende vriendin. Zij overleed vlak na een vakantievlucht. Tijdens haar leven regelde zij letterlijk alles. Hij kon zich emotioneel niet volledig als een zelfstandige man ontwikkelen. Voor hem lag vliegen symbolisch gezien in dezelfde lijn als het loskomen van zijn overleden vriendin. Rouwverwerking, betekende voor hem de wijde wereld in, groot en zelfstandig worden. Hij bleef zich "kinderlijk" gedragen totdat hij ging vliegen Al tijdens de simulatorsessie kon hij met veel humor loskomen. In het echte vliegtuig ontstond een hevige rouwverwerking. In Barcelona nam hij bijna alle initiatieven. Hij zou mij wel eens helpen. Hij bestelde buskaartjes en hij regelde en museumbezoek. Tijdens zijn retourvlucht naar huis heeft hij een modelvliegtuigje gekocht dat hij de volgende dag op zijn bureau heeft geplaatst. Zo heeft hij aan iedereen laten zien dat hij vanaf nu vrij van vliegangst is.

 

 

Vliegangsttherapie