Bij mensen met vliegangst die zich bij onze praktijk melden gaan we eerst kijken waar zij nu precies bang voor zijn. Wij gebruiken hiervoor een aantal vragenlijsten. Zo krijgen we na een kennismakingsgesprek een goed inzicht in iemands functioneren en persoonlijkheid.

 

Ik ben, eerlijk gezegd, nog nooit iemand met vliegangst tegengekomen die alleen maar bang is voor het vliegen. Vliegangst is een symptoom dat meestal verwijst naar een onderliggende problematiek die men niet goed kan hanteren.


Dus wat wij vervolgens doen is proberen de feitelijke, onderliggende problematiek te benoemen en los te koppelen van de vliegangst. Dit is één van de verschillen met andere instanties die mensen met vliegangst proberen te helpen (door zich te concentreren op alleen maar het aanleren van vaardigheden). Mensen krijgen bij ons zoals hieronder moge blijken niet alleen vaardigheden (alternatieve gedragingen) aangeleerd. Er wordt tevens gekeken naar de onderliggende persoonlijkheidsstructuur die aanleiding gegeven heeft tot de ontwikkeling van de vliegangst. Dit wordt geïllustreerd in de gevalsbeschrijvingen helemaal aan het einde van dit artikel.

Gebleken is, dat als we zo naar deze vliegfobie kijken, mensen ook in staat blijken de opgedane vaardigheden bij andere fobieën toe te passen! Immers een fobie staat zelden op zichzelf. De hele fobische structuur wordt aangepakt.


Wij gaan uit van het idee dat zonder de ballast van onderliggende problematiek men pas echt de kans krijgt het tot vliegangst leidende “onhandige” denken aan de realiteit te toetsen. De onderliggende problematiek vraagt dan vaak een andere, betere aanpak. Daar worden dan adviezen voor gegeven.

Diagnostiek vooraf

Vliegangsttherapie